PROJEKTY BUDOWLANE

PROJEKTY BUDOWLANE

projekty budowy, rozbudowy, przebudowy
domów jednorodzinnych, garaży, budynków usługowych, magazynowych, budynków wielorodzinnych,
projekty zagospodarowania terenu, architektura, konstrukcja

PROJEKTY WIELOBRANŻOWE

PROJEKTY WIELOBRANŻOWE

mapy geodezyjne, opinie geotechniczne, projekty sanitarne, instalacji elektroenergetycznych, projekty zagospodarowania i uzbrojenia terenu, uzgodnienia ZUD, uzgodnienia rzeczoznawców ds. p.poż i higieniczno-sanitarnych, koordynacja branż i prowadzenie spraw formalnych

ARANŻACJA WNĘTRZ

ARANŻACJA WNĘTRZ

koncepcje i projekty aranżacji wnętrz, nadzory inwestorskie, dobór i rozmieszczenie opraw oświetleniowych, budynki usługowe, domy jednorodzinne, kuchnie, łazienki

ADAPTACJE PROJEKTÓW

ADAPTACJE PROJEKTÓW

adaptacje projektów typowych domów jednorodzinnych, zmiany, projekty przyłączy i instalacji

KONCEPCJE, DORADZTWO

KONCEPCJE, DORADZTWO

opracowywanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennych, studium wykonalności, analiza MPZP, występowanie o warunki zabudowy, zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia rozbiórki, doradztwo w zakresie architektury, nieruchomości