KONCEPCJE, DORADZTWO

KONCEPCJE, DORADZTWO

opracowywanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennych, studium wykonalności inwestycji, analiza MPZP, występowanie o warunki zabudowy, zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia rozbiórki, doradztwo w zakresie architektury, nieruchomości, podziały działek