„Architektura jest mądrą, skoordynowaną grą brył w świetle.”

„Architektura jest mądrą, skoordynowaną grą brył w świetle.”

Le Corbusier