“Architektura jest mądrą, skoordynowaną grą brył w świetle.”

“Architektura jest mądrą, skoordynowaną grą brył w świetle.”

Le Corbusier