PROJEKTY WIELOBRANŻOWE

PROJEKTY WIELOBRANŻOWE

mapy geodezyjne, opinie geotechniczne, projekty sanitarne, instalacji elektroenergetycznych, projekty zagospodarowania i uzbrojenia terenu, uzgodnienia ZUD, uzgodnienia rzeczoznawców ds. p.poż i higieniczno-sanitarnych, koordynacja branż i prowadzenie spraw formalnych