„Najwięcej dostojeństwa mają najprostsze formy.”

„Najwięcej dostojeństwa mają najprostsze formy.”

A.Gaudi