“Najwięcej dostojeństwa mają najprostsze formy.”

“Najwięcej dostojeństwa mają najprostsze formy.”

A.Gaudi